Nejzásadnější dokument pro letošní rok v Mikulově – totiž rozpočet města byl poslední únorové pondělí místními zastupiteli většinově schválen. To byl pro nás impuls, abychom vám v reportáži shrnuli, jaké největší investice ho v roce 2019 čekají.