Počátkem roku 2018 jsme se sešli se starostou Mikulova Rostislavem Koštialem, aby nás seznámil s aktuálními investicemi města. V předchozí reportáži jsme vás informovali o plánovaných opravách v historickém centru Mikulova. Ve druhé části se zabýváme zejména rozvojem a rekonstrukcí sportovišť.