V areáli slovanského hradiska pri moravskej obci Mikulčice boli pred pár dňami symbolicky položené základné kamene, z ktorých na ďalší rok vznikne lávka spájajúca Slovensko a Česko. Myšlienka spojenia dvoch krajín cez lávku vznikla už v roku 2006. Cieľom celého projektu, ktorý si vyžiada náklady zhruba 3,8 milióna eur, je prepojenie lokalít najmä pre peších a cyklistov v rámci tejto unikátnej pamiatkovej oblasti. Kedy presne sa novej lávky miestni obyvatelia a turisti dočkajú, to sa dozviete v nasledujúcej reportáži