Zastupitelstvo města Dubňany schválilo na svém pátém zasedání dne 16. prosince loňského roku poskytování příspěvků z městského rozpočtu na pořízení domovních čistíren odpadních vod ve výši 50 tisíc korun. Tyto dotace budou poskytnuty žadatelům, kteří jsou vlastníky nebo stavebníky objektů určených k bydlení v těch částech města, kde není možnost napojení na stávající kanalizaci, nebo napojení představuje větší finanční náročnost než pořízení samostatné domovní čističky.

Váš komentář