Lužičané pro festival Podluží v písni a tancích v Tvrdonicích secvičili program „Slovácká svatba na Podluží podle Josefa Kopeckého“ – ten byl poprvé předveden před 125 lety na Výstavě umělecké, průmyslové a národopisné v Hodoníně, kde mělo představení obrovský ohlas.