V Hlohovci je nadaných lidí celá řada a není výjimkou, že se všichni sejdou. V minulosti probíhaly různé podobné akce jako například Lohovčané sami sobě. I když se letos jednalo o hudební show, hned při vstupu do kulturního domu nás mohly strhnout výtvarné dílka dětí ze základní školy, obrazy pana Znamenáka, fotografie Zdenka Ludviga a mnohé další.