Cyklisti a peší turisti už môžu oficiálne využívať novú lávku cez rieku Moravu. Dielo spájajúce lokalitu v okolí Kostola sv.Margity Antiochijskej pri Kopčanoch a archeopark slovanského hradiska pri Mikulčiciach slávnostne odovzdali 29. októbra do užívania. Symbolické prestrihnutie pásky sa uskutočnilo aj za účasti predstaviteľov Trnavského a Juhomoravského kraja, starostov Kopčian a Mikulčíc i realizátora stavby.
Most z oceľovej konštrukcie je dlhý 143 metrov, vysoký 9 metrov, má šírku takmer 5 metrov, priechodný priestor je široký 3 a pol metra. Súčasťou stavby sú nadväzujúce prístupové komunikácie, cyklotrasy a cesty pre peších turistov v dĺžke 2,2 kilometra.
Projekt bol podporený z programu spolupráce INTERREG V-A SR-ČR, celkové výdavky boli vo výške 3 796 790 eur.