Aj obec Kopčany sa zapojila do osláv 100. výročia vzniku ČSR. V rámci projektu 100 líp bola pri Kostole sv. Margity Antiochijskej aj za účasti významných hostí slávnostné zasadená 99. lipa. Tá posledná bola následne zasadená v susedných Mikulčiciach, ktoré budú prepojené lávkou práve s Kopčanmi. Lipa je symbolom Čechov a Slovákov od všeslovanského zjazdu v roku 1848 a tie prvé sa začali vysádzať pri 10. výročí vzniku ČSR. Symbolizujú ochranu, lásku a vzájomnú pomoc a súčasným aj budúcim generáciám majú pripomínať spoločnú minulosť obidvoch národov.