Vedení detailní evidence knihy jízd je nadbytečné a pro firmy administrativně velmi náročné. Pokud nebudou muset striktně rozlišovat pracovní a soukromé cesty, podnikatelům to výrazně sníží byrokratickou zátěž. Navrhuje to Hospodářská komora jako jednu ze 411 dílčích změn vedoucích ke snížení nadměrné administrativní zátěže podnikatelů.

Administrativně nejnáročnější je evidence jízd u plátců DPH, kteří nárokují odpočet daně u všech nákladů spojených s provozem vozidla. Pokud podnikatel nebo jeho zaměstnanci využívají automobil i pro cesty, které s výkonem podnikání přímo nesouvisí, musí tuto skutečnost zaznamenat v knize jízd. Náklady na soukromou cestu (pohonné hmoty, údržba vozu apod.) přitom nejsou daňově uznatelné.

„Navrhujeme, aby kniha jízd nebyla vůbec vedena. Jiné důvody jejího vedení, než je rozlišení soukromých a služebních cest, se mohou řešit jinými nástroji. Ze strany státu je třeba namísto knihy jízd navrhnout takový mechanismus, který plnohodnotně zohlední možné odpočty DPH bez zbytečné byrokracie,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Hospodářská komora navrhuje, že by zaměstnanci byl za používání firemního vozidla pro soukromé účely navýšen paušální zdanitelný příjem oproti současnému 1 % ze vstupní ceny automobilu. Vyšší paušál by odrážel spotřebované palivo a státu by zajistil, že daňové příjmy vybere jednodušší cestou, než je dnešní kniha jízd. Podobný model evidence jízd funguje v západní Evropě v Německu nebo ve Španělsku.

„Nový postup evidence jízd by byl pro podnikatele dobrovolný. Pokud bude pro firmu z jakéhokoliv důvodu více vyhovující původní systém, mohla by jej samozřejmě využívat nadále. Zejména menším firmám a živnostníkům by ale námi navrhovaný systém výrazně snížil obrovské administrativní břemeno, se kterým neustále bojují,“ je přesvědčen viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Rozhodnutí státu o míře zvýšení paušálního příjmu by mělo vyjít z propočtu, aby faktický finanční přínos pro stát vykompenzoval stávající inkaso daně snížené o náklady státu na správu agendy týkající se knihy jízd a provádění kontrol. Úspory na straně firem v důsledku snížení administrativní zátěže jsou očividné.

Kniha jízd je účetním dokladem sloužícím k evidenci údajů o provozu služebního nebo soukromého automobilu užívaného k podnikání. Údaje, které se do knihy jízd zapisují, slouží finančnímu úřadu ke kontrole toho, zda je automobil skutečně používaný k dosažení, udržení a zajištění příjmů. Kniha jízd může mít papírovou i elektronickou podobu.
Návrh na úpravu této povinnosti je jedním ze 411 dílčích návrhů, kterými chce Hospodářská komora snížit nadměrnou administrativu podnikatelů. Podle představ živnostníků a firem by se mělo měnit 114 konkrétních ustanovení ve 41 právních předpisech.

„Rozhodli jsme se proto připravit spolu s našimi členy konkrétní návrhy jednotlivých změn, čímž pomáháme i vládě, která snižování administrativní zátěže definovala v programovém prohlášení jako jednu ze zásadních priorit hospodářské politiky,“ uvedl Tomáš Prouza.

„Když vláda představila konsolidační balíček, podnikatelé uvedli, že jsou připraveni vládě v nutné konsolidaci veřejných financí pomoci. Zdůrazňovali jsme ale, že jednou cest k nastartování nového ekonomického růstu je i odstranění nadměrným regulací a zbytečné byrokracie, která neúměrně zatěžuje české podnikatele. Razantní dietou musí prijít celý administrativní systém státu. Na byrokracii firmy a stát ročně vynakládají zbytečně tisíce neproduktivních hodin a miliardy korun, přesto je její redukce ze strany státu v mnoha případech jen kosmetická či nedůsledná. Věříme, že tato vláda má skutečný zájem na zásadní změně i v této oblasti a třeba projekt Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů vedený MPSV dává skutečnou naději na lepší časy,“ uzavřel Zdeněk Zajíček.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno