Tradice spojené s osobou svatého Mikuláše jsou po celém světě velmi pestré a kraj od kraje se liší. To, co ale většinu z nich spojuje, je rozdávání dárků dětem. V předvečer svátku pravidelně navštěvuje Mikuláš s čertem a andělem také děti z Josefova.