Lidový obyčej, zvaný „Smrtnica,“ je odnepaměti součástí života v Josefově. Připadá na pátou z šesti postních neděl, takzvanou „smrtnou“ neděli. Původ tohoto rituálu, jehož prostřednictvím se lidé loučí se zimou, je hluboce předkřesťanský a jeho prvotní podobu nelze přesně určit a proto se obřad vynášení smrti liší kraj od kraje.