O tom, jak koronavirová krize ovlivnila chod Velkých Bílovic, jsme si povykládali se starostkou Lenkou Grofovou. Fungování města, místních institucích a životy všech obyvatel se na několik měsíců pozastavilo. Akce, které zásadním způsobem reprezentují město, jako např. Ze sklepa do sklepa, se letos neuskutečnily.