37 tisíc 810 korun. Přesně tuto sumu požadoval Městský úřad v Ivančicích po členovi zastupitelstva Mgr. Radku Musilovi za poskytnutí informací, které se týkají veřejných zakázek města Ivančice za roky 2018 až 2022. Přestože zákon o obcích umožňuje zastupitelům bezplatnýístup k informacím, pokud požadavek souvisí s výkonem funkce, zastupitel Ivančic Radek Musil je dle sdělení úřednice města v postavení běžného žadatele.

Každé město vlastní majetek, za který nese právní odpovědnost. Je povinností místních samospráv zodpovědně hospodařit se svěřeným majetkem, přičemž součástí zodpovědného přístupu je transparentnost zadávání veřejných zakázek.

Je v zájmu občanů, aby o hospodaření obcí měli členové zastupitelstva přehled a aby jim nebyl upírán přístup k informacím.

V této souvislosti je zarážející případ z Ivančic, kdy zastupitel Radek Musil, zvolený za stranu „Za lepší Ivančice“, se několik měsíců marně domáhá informací o veřejných zakázkách města Ivančice z let 2018 až 2022. Vzhledem k tomu, že pojal důvodné pochybnosti o korektním postupu ve věci veřejných zakázek – konkrétně se jedná o podezření na machinace při výběrech zhotovitelů, zažádal Městský úřad o kopie zápisů komise pro veřejné zakázky včetně protokolů o průběhu jednání komise a za stejné období požádal rovněž o výzvy k zadávání veřejných zakázek.

Nebylo mu vyhověno. Důvod: jeho požadavek údajně nesouvisí s výkonem funkce zastupitele. Pod zamítavým stanoviskem je podepsána pracovnice Městského úřadu v Ivančicích Bc. Jaroslava Řeháková Veisová, která má na starosti kontrolní činnost.

Zastupitel Radek Musil se s žádostí o pomoc obrátil na Ministerstvo vnitra, jehož úředníci mu odpověděli sice obsáhle a do všech podrobností, ale pouze v obecné rovině, v roli orgánu, který poskytuje pouze „metodickou pomoc“.

A jakožto „odborný a metodický pomocník“ se ve své odpovědi panu Musilovi ve stejném smyslu vyjádřil i pracovník kontrolního a právního oddělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje. S jediným rozdílem: upozornil na možnost využít právní služby advokátů, vedených Českou advokátní komorou.

Jaká je tedy šance, prověřit mechanizmus veřejných zakázek z minulých let?

Nakolik je korektní jednání úřednice Městského úřadu, která staví řádně zvoleného zastupitele města na úroveň běžného žadatele o svobodný přístup k informacím?

Kdo ověří, kolik pracovníků Městského úřadu musí vyhledávat požadované dokumenty a jak dlouho jim to trvá?

Za vyhledání a skenování 1800 stran spisů si Městský úřad v Ivančicích chtěl naúčtovat již zmíněných 37 810 Kč.     Drtivá většina požadovaných informací má elektronický charakter. Není nutné je skenovat. Předání podkladů tedy může být na digitálním nosiči.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno