Kroje, zpěv, dechová hudba a víno jsou pilíře každých krojovaných hodů a nejinak je tomu ve Tvrdonicích. Slavnosti zde trvají včetně předhodovního zpívání plné čtyři dny, přičemž každý den má své typické zvyklosti a tradice.