Beseda u cimbálu, Oldies party, ale samozřejmě také slavnostní průvod a zábava pod zeleným. Přesně takovou podobu mají hody ve Starém Poddvorově, které jsme navštívili první srpnový víkend. Besedu u cimbálu jsme vám představili v předchozí reportáži a v té dnešní se můžete těšit na nedělní program. Ten z velké části tvoří slavnostní průvod, který zastavuje na pěti místech. Na prvních dvou zastávkách vyzvedne chasa stárky. Těmi se letos stali Matěj Kabát a Antonín Havlík. Dále pak procesí pokračuje pro děvčata, stárky Marii Kuchyňkovou a Kateřinu Bohunovou. Při této příležitosti jak mládenec, tak stárka zazpívají lidovou píseň.