Bulhary nebo-li Pulgáry – jihomoravská obec v Mikulovské vinařské podoblasti. I zde je dodržována tradice krojovaných hodů, kdy chasa chodí po obci, tančí a zpívá. Chasa z Bulhar si opravdu průvod maximálně užila. Zastihli jsme je v ulicích a trochu je vyzpovídali.