Tradice je třeba dodržovat a toho jsou si hlohovčané dobře vědomi. Jedním z takovýchto zvyků bezpochyby jsou krojované hody. Jejich podoba se jemně odlišuje v každé vesnici dané moravské oblasti, avšak spojují je prvky pro hodové slavnosti typické. Máje je právě tím symbolem, který již do širokého okolí oznamuje, že se ve vesnici konají hody. Ční do výšky, složená ze dvou nebo tří na sebe napojených kmenů. Zelený vršek, ozdobený pentlemi, měl údajně symbolizovat život. Zbytek kmenu je zbaven větví a kůry. Ručně se staví máje v čím dál méně vesnicích, a tak není divu, že tato tradice přilákala v sobotní podvečer ke kulturnímu domu desítky diváků, kteří se zaujetím stavění máje sledovali. Máje se postupně zvedala do výše pod vedením Zdenka Doležala.