2.ledna se v Hlohovci, coby jedné z prvních obcí, konala již šestnáctá tříkrálová sbírka. V kostele sv. Bartoloměje Mons. Dr. Karel Janoušek požehnal koledníkům jejich pouť. Načež 4 skupiny koledníků vyrazily do ulic.

Váš komentář