Moravská pověst „O třech prutech Svatoplukových“ praví, že mocný kníže Svatopluk, ležíc na smrtelném loži, poučil své tři syny o síle soudržnosti a vzájemné pomoci tím, že je pobídl, aby naráz zlomili tři pruty. Není třeba dodávat, že to ani jeden z nich nedokázal. Je to právě princip spolupráce a podpory, na kterém funguje také Region Podluží, který momentálně sdružuje 14 jihomoravských obcí, které jsou propojeny nejen díky sousedícímu území, ale také díky tradicím a bohatému kulturnímu životu.