Festival, který si našel své návštěvníky jak z řad přespolních účastníků, kteří do Mikulova jezdí právě na něj, tak z řad místních obyvatel, jsou Dny židovské kultury. Ten nabízí pestrý třídenní program, který těší čím dál většímu zájmu.