Červnové povodně napáchaly v Dolních Bojanovicích mnoho škod, přičemž ty zásadní samozřejmě muselo vedení obce řešit urgentně. Patří mezi ně také poškození kanalizace. A právě investice do technické infrastruktury obce byly hlavním tématem následující reportáže.

Váš komentář