V Dolních Dunajovicích mají sice hody velikou tradici. Většina mladých lidí má však jiné zájmy, než chodit v kroji. Místní chasa je proto menší. Jak se k folkloru dostal hlavní stárek?