Hojnou účastí se pyšnil krojovaný ples v Kosticích, který zde již tradičně otevíral plesovou sezónu. Do místní sokolovny se bez ohledu na nevlídné počasí 9. ledna 2015 sjely chasy z širokého okolí.

Váš komentář