Tvrdonské stárky přivítaly účastníky, chasa vyměnila kroj za společenské oblečení, pověsil se papuč a dívčí vínek mohl začít, aby zahájil plesovou sezónu.