Postarat se o dobrou zábavu a organizaci společenského večera – to je hlavní úkol děvčat z hrušecké chasy, zejména pak stárek, které každoročně pořádají „Dívčí vínek.“ Jedná se o společenský ples, v rámci kterého chasa vymění slavnostní kroj za slušivé večerní róby a pánské obleky.