Česká obchodní inspekce zjistila na tuzemském trhu elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele bezpečnostní riziko. Jedná se o vánoční řetěz se světelnými koulemi, který se prodává pod názvem 10 CHRISTMAS BALL+RING.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele riziko. Jedná se o světelný řetěz (vánoční osvětlení) určený pouze pro vnitřní použití s nevyměnitelnými LED světelnými zdroji vybavený elektronickou jednotkou pro světelné efekty v papírovém kartonovém obalu. Na výrobku je uvedeno: CE, 250V, 2.5A, značka pro střídavý proud. Na obalu je uvedeno: 10 CHRISTMAS BALL+RING, Output 31V/Energy Saving/Fashion, CE, 220V, 110V, lindading s.r.o., EAN 1040265212007, A22-851-860, piktogram nevhodné pro děti od 0 do 3 let.

Výrobek vykazuje vážné riziko, jelikož napájecí přívod není k elektronické jednotce bezpečně ukotven a dostatečně zajištěn proti vytržení (připojeno pouze tavnou hmotou a pájením). Při manipulaci s přívodem může dojít k vytržení přívodu z jednotky, čímž dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku. Rovněž i mechanická pevnost elektronické jednotky není dostatečná. Z ovladače lze rukou bez vynaložení síly nebo použití nástroje snadno odstranit kryt a tím dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku. Uživatel se dotkne živých částí výrobku, které jsou pod napětím, a může dojít k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu.

Česká obchodní inspekce uložila prodejci ochranné opatření (ust. § 50 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh), kterým je zákaz dodávání na trh uvedeného výrobku, včetně výrobků, které již byly uvedeny na trh. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a informace o něm byly zveřejněny v systému Safety Gate.

Informace o výrobku:

Název výrobku: 10 CHRISTMAS BALL+RING

Typ / číslo modelu: LED Světelný řetěz/ A22-851-860

EAN: 1040265212007

Identifikační údaje výrobce: neuvedeny

Identifikační údaje dovozce: neuvedeny

Distributor: Van Cong Vu, Hubáčkova 628/10, Praha

Země původu: Čína

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno