Dalším místem, kde se „slétly“ čarodějnice byla obec Ladná nedaleko Břeclavi. Nebylo výjimkou, že se k malým dětem přidali také rodiče. A některé kostýmy byly opravdu povedené.

Váš komentář