24. Května se v Bulharsku slaví Den sv. Cyrila a Metoděje a současně s tím spjatý Den
slovanského písemnictví. Příběh dvou bratří, kteří před dávnými lety přišly na Velkou Moravu, aby šířili křesťanství Vám asi popisovat nemusíme, to znáte ze základní školy. Co Vám ale vysvětlit musíme je důvod, proč vlastně bulharský svátek zmiňujeme a jakou má spojitost s Českou republikou. Je to již přes 10 let, co se na jednom místě schází Bulharské velvyslanectví, kulturní institut a významní zástupci Jihomoravského kraje. Tím místem jsou Mikulčické vykopávky, tedy centrum zmiňované Velké Moravy, kam v roce 863 přišli Cyril a Metoděj.