Slavnostní průvod, zábava pod zeleným a dokonce ani výstava krojů – nic z toho nechybělo na letošních Bartolomějských hodech v Hruškách. O těch vás informujeme pravidelně a také letos jsme zmapovali program slavnostní neděle.