Na začátku minulého století byla v Hlohovci přistavena část kostela a při této příležitosti byl kostel přesvěcen. Hlavním patronem kostela se tehdy stal svatý Bartoloměj a tím pádem se hlavní hody přesunuly na nejbližší neděli 24. srpnu. Na letošní bartolomějské hody v Hlohovci počasí zůstalo zpočátku věrné lidovým pořekadlům, které mimo jiné praví, že „ v bartolomějském týdnu se všecky bouřky stěhují do své zimní síně, a proto jich nejvíc bývá,“ avšak nakonec vyslyšelo přání nejen hlohovecké chasy, a umoudřilo se. Takže když se pak všichni sešli před domem jednoho ze stárků, mohla hodová sláva začít ve vší parádě.