Asociace Dítě a Rodina vypracovala poziční dokument, ve kterých definuje společná východiska v oblasti ochrany dětí a podpory rodin pro pracovníky OSPOD, škol, ZDVOP, kojeneckých ústavů, dětských domovů, středisek výchovné péče, diagnostických ústavů, poradenských zařízení, sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a doprovázejících organizací pro pěstounské rodiny.

V Asociaci usilujeme o to, abychom napříč systémem sdíleli podobný jazyk a šli v případě ohrožených dětí ke stejnému cíli: aby každé dítě mělo někoho blízkého, s kým se cítí v bezpečí. Proto považujeme za důležité se k východiskům naší práce vracet – ať už pracujeme v OSPOD, v poradně, v dětském domově nebo v sociálně aktivizační službě či doprovodce.

  • Každé dítě potřebuje vyrůstat v rodině v blízkém bezpečném vztahu, klíčová je také jedinečnost a výlučnost tohoto vztahu. Společným cílem všech služeb a pracovníků je tedy zajistit pro ohrožené dítě dlouhodobé a bezpečné prostředí v rodině nebo alespoň zajistit, aby dítě mohlo prožívat blízký a bezpečný vztah s dospělou osobou.
  • Každé dítě potřebuje dostatek pravdivých informací, aby chápalo, co a proč se s ním a jeho rodinou právě děje a jaká je jeho nejbližší budoucnost. Vždy je třeba hledat způsob, jak dítě zapojit do rozhodování o něm, tak aby mohlo mít na situaci vliv a zároveň bylo v bezpečí.
  • Podpora a péče o dítě zohledňuje předchozí historii a zážitky dítěte. Pracovníci historii detailně mapují a jsou si vědomi, že prožívání a chování dítěte (i dospělých pečujících osob) může souviset s jejich životními zkušenostmi a ranými traumaty.
  • Situace ohroženého dítěte a jeho potřeby ve všech oblastech vývoje jsou pravidelně vyhodnocovány, a to včetně zdrojů a rizik ohrožení. Na základě vyhodnocení je stanoven konkrétní plán podpory a pomoci. Při jeho vytváření a realizaci spolu pracovníci spolupracují, podpora dítěte je tedy koordinovaná.
  • Podpora a pomoc dítěti a jeho rodině je nabízena včas (prevence) – čím je dítě mladší a rodina v obtížné situaci kratší dobu, tím je vyšší pravděpodobnost, že se podaří snížit rizika ohrožení dítěte, nebo je úplně eliminovat.
  • Spolupráce s dítětem zahrnuje také aktivní spolupráci s jeho blízkými – se kterými vyrůstá i od kterých je odloučeno (rodiče, sourozenci, příbuzní, bývalí pěstouni či pečovatelé, učitelé, kamarádi atd.) – protože mohou být pro dítě v jeho aktuální situaci zdrojem či perspektivou do budoucna.

Každý pracovník působící v oblasti ochrany dětí a podpory rodin:

  • má základní znalosti o vývojové psychologii dítěte, ztrátách a traumatech, vývoji mozku dítěte a vztahové vazbě,
  • umí vést rozhovor s dítětem a zjišťovat jeho přání a potřeby bezpečným způsobem,
  • zná a umí využít základní nástroje sociální práce jako případová konference, rodinná konference, případové setkání za účasti dítěte.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno