Na straně ČSSZ se v důsledku vysokého počtu podaných žádostí o předčasný důchod v závěru roku 2022 prodloužila doba jejich zpracování. Jen za poslední tři měsíce bylo podáno bezmála 100 tisíc nových žádostí o důchod, obvyklý počet za celý rok se přitom pohybuje kolem 200 tisíc. To představuje extrémní zátěž.

Oproti ročnímu průměru cca 200 tis. nových žádostí o přiznání důchodu došlo loni k prudkému nárůstu žádostí, a to zejména v závěru roku. Jen v posledním čtvrtletí bylo podáno 96 778 žádostí o důchod. To je oproti stejnému období roku 2021 více než dvojnásobek. Za celý rok bylo podáno 249 526 žádostí, z toho více než 80 tisíc žádostí o předčasný starobní důchod. Tato bezprecedentní situace zatížila systém zcela nestandardním způsobem. Velká část žadatelů o předčasný starobní důchod nepožadovala jeho výplatu. To však neznamená, že zpracování těchto žádostí je jednodušší. Zpravidla je totiž nutné po provedení posouzení nároku na dávku vyhotovit dvě rozhodnutí. Jedno, kterým je důchod přiznán, a následně druhé, kterým je uvolněna výplata a přepočteno krácení, poté co žadatel ukončí zaměstnání. Do období na přelomu roku 2022/2023 se navíc koncentrovalo i podávání žádostí o tzv. výchovné, kterých ČSSZ obdržela cca 40 tisíc.

V důsledku výše uvedených skutečností se prodloužila doba zpracování podávaných žádostí. Zákon stanoví pro řízení o žádosti o důchod lhůtu 90 dní s tím, že se prodlužuje o dobu případného prošetřování rozhodných skutečností. V současné době průměrná doba řízení překračuje zákonnou lhůtu, neboť činí 99 dnů.

„Pro zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení je současná situace velmi náročná a za jejich pracovní nasazení, se kterým k této mimořádné situaci přistoupili, jim patří velké poděkování,“ uvedl František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

ČSSZ již koncem roku 2022 v očekávání komplikované situace přijala organizačně personální opatření za účelem posílení personálních kapacit pro rozhodování o dávkách důchodového pojištění. Jedná se však o vysoce specializovanou činnost vyžadující detailní zaškolení, proto se posílení pozitivně projeví s určitým časovým zpožděním. Výkon agendy je v současné době personálně posílen, což se projevuje v měsíčním součtu vyřizovaných případů. V březnu 2023 bylo zpracováno více než 22 tisíc žádostí, zatímco v únoru to bylo 15 tisíc žádostí. Stabilizaci lze očekávat do konce prvního pololetí roku 2023, situaci však poznamená zátěž spojená s další mimořádnou valorizací, která se dotkne všech 2,8 milionu příjemců důchodu.

Doporučení

Žadatelům, kteří zatím neobdrželi rozhodnutí, a od podání žádosti uplynulo více jak 90 dní ČSSZ doporučuje, aby přistupovali k urgenci zejména v případech, kdy požadovali důchod i jeho výplatu. Tyto žádosti pak budou zpracovány přednostně.

Lidem, kteří se do důchodu v letošním roce chystají, pak ČSSZ doporučuje, aby maximálně využili možnost podat žádost o přiznání důchodu až 4 měsíce předem. Tím lze zajistit plynulý přechod k finančnímu zabezpečení formou důchodu namísto výplaty ze zaměstnání.

ČSSZ se klientům omlouvá za případné komplikace spojené s dlouhou dobou řízení. Zaměstnanci ČSSZ dělají maximum proto, aby se situace co nejdříve stabilizovala.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno