Téměř 20 let působí na valtické základní škole pěvecký sbor Valtický Modrásek pod vedením Martiny Málkové. Ta pravidelně dvakrát do roka společně s dětmi připravuje vánoční a jarní koncert. My jsme Modrásky zastihli na tom jarním vystoupení v sále španělské konírny.