Ženy, tak by se dalo jednoslovně pojmenovat letošní 28 Mikulovské výtvarné sympozium Dílna. Kurátor letošního ročníku Jiří Černický, si do svého týmu pozval tentokrát samé ženy.

Váš komentář