Je 25. Prosince, tedy 1. Svátek vánoční a celá obec Bulhary se sejde v kostele, aby si poslechla
zpívání místních sborů.