Ve Starém Poddvorově se již 7 let koná soutěž o nejlepšího zpěváčka regionu Podluží. No a
hádejte, jaký styl písní zpěváčci zpívají. Na pódiu hraje cimbálka a slyšíme písničky, které již mnoho let kulturně reprezentují náš kraj.