Po více než 30 letech se zámek Mirošovice v obci Hrobčice na Teplicku i díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu podařilo úspěšně zrekonstruovat. Slavnostní otevření a přestřižení pásky proběhlo ve čtvrtek 13. července za účasti veřejnosti i zástupců ministerstva a agentury CzechInvest, která pomáhala projekt realizovat.

„Díky naší podpoře se zanedbané lokality proměňují ve smysluplné projekty zejména v menších obcích. Výsledkem je rozvoj regionální ekonomiky a zvýšení konkurenceschopnosti celé České republiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Rekonstrukce zámku Mirošovice je vynikajícím příkladem spolupráce mezi státem a obcí, která nám umožnila zachovat a obnovit tuto významnou kulturní památku. Věřím, že tato rekonstrukce bude inspirací pro další projekty obnovy památek a brownfieldů u nás.“
 
Dvoupatrová budova barokního zámku, který je zapsán na seznam kulturních památek, pochází z 16. století. Prakticky bez údržby byl využíván do roku 1992, kdy se dostal do havarijního stavu a byl na pokraji svého zániku. V objektu byla zborcená střecha i propadlé stropy. Generální rekonstrukce začala 18. června 2021 a trvala téměř přesně 2 roky. Stavebníkům se podařilo zachránit například původní renesanční omítky a zachován byl také vzácný pískovcový portál z doby kolem roku 1300.
 
,,Vzniklo nám zde krásné komunitní centrum, od něhož si slibujeme kvalitní zázemí pro drobné podnikání, spolky a kulturní akce. Opravený zámek je naším darem krásné krajině Českého středohoří a zároveň příkladem pro kultivování, nebo chcete-li použít dnes velmi moderní slovo, transformaci uhelné oblasti pod Krušnými horami,’’ říká Jana Syslová, starostka obce Hrobčice. Nájemce kanceláří a dalších prostor určí výběrové řízení, které obec plánuje vyhlásit v říjnu.
 
Celkové náklady na rekonstrukci byly 64 milionů korun. I proto, že zámek splňoval definici brownfieldu, mohla obec požádat o dotaci z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů Ministerstva průmyslu a obchodu. Bez ní by se realizace projektu nemohla uskutečnit. „Velmi mne proto těší, že se obec nezalekla náročné rekonstrukce a že jsme se na takto výjimečném projektu mohli podílet a pomoci prostřednictvím našeho programu, jehož prostřednictvím jsme projekt podpořili částkou ve výši téměř 50 milionů korun, tedy většiny způsobilých výdajů. V zámku vznikne také zázemí pro podnikatele v podobě kanceláří či řemeslných dílen, nebude chybět ani kavárna nebo restaurace se společným sálem pro pořádání svateb a dalších akcí,“ uvedl Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací pověřený řízením agentury CzechInvest.
 
Příklad zámku Mirošovice ukazuje, že státní podpora brownfieldů je potřebná. V Ústeckém kraji najdeme i další zdařilé projekty. Například obec Obrnice, kde na brownfieldu vznikl nový areál technických služeb, v Proboštově pak byla zdemolována  nevyužitá budova geoindustrie, aby na jejím místě vznikla plocha pro nové firmy, a ve Strupčicích opravili objekt bývalých jatek. Město Litoměřice se dokonce úspěšně zapojilo třemi projekty. Program MPO financoval obnovu Kasáren pod Radobýlem pro potřeby podnikání a také dvě fáze rekonstrukce areálu místního pivovaru. První fáze byla dokončena již v roce 2019, zatímco stavební práce na druhé fázi právě probíhají a dokončení je plánováno na podzim roku 2024. Tato náročnější fáze revitalizace si vyžádá investici ve výši přes 96 milionů korun, z čehož 60 milionů korun půjde z dotace.
 
Na území Ústeckého kraje se podle dat agentury CzechInvest nachází na 500 brownfieldových lokalit, které na své oživení teprve čekají. Stávají se tak zajímavými rozvojovými plochami nejen pro obecní projekty, ale také pro přímé zahraniční investice. Díky blízkosti německého trhu a industriální historii patří Ústecký kraj mezi investory nejžádanější regiony Česka.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno