570 až 585 – to je číslo, se kterým hned v úvodu seznámil kulturní referent Michael Purmenský hosty vernisáže adventní výstavy v Dolních Bojanovicích. A co toto číslo reflektuje? S tím nás hned vzápětí obeznámil. Jedná se o přibližný věk všech členů dolnobojanovského foto kroužku, který adventní výstavu každoročně pořádá.