V nové studii v USA řešili polynenasycenými mastnými kyselinami s dlouhým řetězcem n-3, jako je kyselina eikosapentaenová (EPA; 20:5n3) a kyselina dokosahexaenová (DHA; 22:6n3), a rizikem diabetu 2. typu.


Cílem studie bylo zjistit souvislost mezi indexem omega-3 (erytrocytární EPA + DHA) a glykemickým stavem v závislosti na indexu tělesné hmotnosti (BMI).

Do studie byly zahrnuty průřezové údaje z rutinních klinických laboratorních vyšetření s celkem 100572 osobami staršími 18 let a BMI ≥ 18,5 kg/m2.

Z celkového počtu pacientů mělo 10 % hyperglykémii (hladina plazmatické glukózy nalačno ≥ 126 mg/dl) a 24,7 % normální hmotnost, 35,0 % nadváhu a 40,3 % obezitu. Poměr šancí (OR) hyperglykemie byl nepřímo úměrný indexu omega-3, ale s rostoucím BMI slábl. OR (95% CI) porovnávající kvantil 5 s kvantilem 1 tak činily 0,54 (0,44-0,66) ve skupině s normální hmotností, 0,70 (0,61-0,79) ve skupině s nadváhou a 0,74 (0,67-0,81) ve skupině obézních. Podobný průběh byl pozorován i u EPA a DHA zvlášť.

Tato studie naznačila, že nízký index omega-3 je spojen s vyšším rizikem poruchy metabolismu glukózy, a to nezávisle na BMI.

prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 21.1.23

Zdroj:

SUNYOUNG JO at al.; Nutrients; 2022 Oct 20;14(20):4407. doi: 10.3390/nu14204407.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno