Všeobecná zdravotní pojišťovna posiluje ve snaze zajistit lepší dostupnost stomatologické péče pro své klienty. Ve spolupráci se zástupci České stomatologické komory (ČSK) a zástupci Zájmového a profesního sdružení smluvních poskytovatelů Zubohrad připravila pro letošní rok několik opatření, která by k tomu měla přispět.

VZP mj. nabídla stomatologům lepší ohodnocení některých výkonů (nad rámec úhradové vyhlášky 2024), pokračuje ale také v přímé finanční podpoře vzniku nových ordinací. Vloni díky bonusovému programu VZP přispěla ke otevření téměř dvou desítek nových ordinací zubních lékařů v lokalitách se zhoršenou dostupností této zdravotní služby.

Samozřejmě vnímáme zvýšenou potřebu širšího zajištění stomatologické péče zejména v některých oblastech. Právě tam od loňska nabízíme stomatologům k nové smlouvě finanční bonus. Vloni jsme takto podpořili vznik 19 nových ordinací, věřím, že další přibydou letos. Neméně zajímavé je ale zapojení víc než dvou tisíc stávajících ordinací zubních lékařů do dalšího bonusového programu. Tím deklarují mj. ochotu přijímat nové pacienty, klienty VZP,“ vysvětluje Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči. „Jedině zdravotní pojišťovny mohou vyřešit tak zvaný nedostatek zubních lékařů a vítáme, že VZP už několik let přichází ve spolupráci s námi s řešeními, které už jsou vidět na zlepšení situace,“ souhlasí Roman Šmucler, předseda sdružení Zubohrad. 

Úhrady v roce 2024 VZP u některých stomatologických výkonů navyšuje

VZP se snaží podpořit zájem stomatologů k širšímu poskytování zákroků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Se zástupci sdružení Zubohrad se proto VZP dohodla na lepším ohodnocení některých výkonů nad částky stanovené úhradovou vyhláškou pro rok 2024. „Jedná se především o péči o dětské pacienty, kde se úhrady navyšují v případě sedace nezletilého pacienta při ambulantním ošetření, aplikace dočasné korunky, čištění kanálků, zajištění preventivní prohlídky atd.,“ vysvětluje Jan Bodnár. Navýšení úhrad se týká endodontických vyšetření (tzn. ošetření zubních kanálků) také dospělých pojištěnců a dalších výkonů péče o stálý chrup.

Nadstandardní ohodnocení se vztahuje také na tzv. akutní péči o neregistrovaného pojištěnce, tedy například pacienta, který nemá dočasně registrujícího stomatologa a vyhledá lékaře v neodkladné zdravotní komplikaci. „Pokud bude dobře ekonomicky fungovat poskytování stomatologických služeb v běžné pracovní době a budou tyto služby dostupné, může dojít ke snižování potřeby pohotovostní služby ve večerních a nočních hodinách,“ konstatuje Roman Šmucler.

Lepší přístup k (neodkladné) péči

Snadnější přístup k neodkladné péči zajistily VZP a ČSK ve spolupráci i s dalšími zdravotními pojišťovnami také díky zjednodušení celého procesu. Nárok na neodkladnou péči garantuje pacientovi zákon. Lékař je tedy povinen takový typ péče poskytnout, ať má smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta či nikoli. Lékaři za toto ošetření náleží příslušná úhrada od zdravotní pojišťovny ošetřeného klienta, lékař nesmí úhradu požadovat přímo od pacienta. „Nově zpracovaná metodika postupu v takových případech snižuje administrativní náročnost procesu pro ošetřujícího lékaře a následné vykázání neodkladné péče k úhradě zdravotní pojišťovně,“ říká Jan Bodnár.

Od nově dohodnutého postupu si zdravotní pojišťovny a zástupci stomatologů slibují zlepšení dostupnosti péče pro ty pojištěnce, kteří dočasně nemohou sehnat registrujícího stomatologa, nebo jsou registrování u nesmluvního poskytovatele. „Jde o zásadní změnu, o kterou jsme roky usilovali, abychom využili kapacitu nesmluvních praxí pro akutní ošetření,“ konstatuje Roman Šmucler

Motivační program VZP PLUS pro praktické zubní lékaře pokračuje

VZP v roce 2023 spustila aktualizovaný Motivační program VZP PLUS, který je mj. určen také pro praktické zubní lékaře. V tomto segmentu bylo hlavním cílem řešit především dostupnost stomatologické péče, vedle tohoto cíle se VZP také zaměřuje na hodnocení poskytovatelů z pohledu poskytování preventivní péče. Do programu se v roce 2023 zapojilo 2 242 poskytovatelů, tj. cca. 45 % poskytovatelů v oboru praktického zubního lékařství. V rámci programu pak byl v roce 2023 podpořen vznik 19 nových pracovišť v preferovaných oblastech, tedy oblastech, ve kterých VZP eviduje zhoršenou dostupnost hrazených stomatologických služeb a kde nabízí přímý finanční bonus za otevření nové ordinace. Motivační program VZP PLUS pro praktické zubní lékaře v nezměněné podobě je realizován i v roce 2024.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno