Šardická výstava interspecifických odrůd vín, tzv. PIWI odrůd byla předvojem oslav 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela.

Váš komentář