Upozorňujeme klienty, že od ledna platí aktualizovaná výše plateb na zdravotní pojištění pro rok 2024. Přinášíme vám přehled úhrad stanovených pro jednotlivé skupiny plátců.

OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají od 1. ledna 2024 minimální měsíční vyměřovací základ 21 984 Kč a povinnost platit minimální měsíční zálohu na pojistné 2 968 Kč. První záloha v této výši, za měsíc leden, je splatná nejpozději k datu 8. února 2024.

V případě, že budete jako OSVČ hradit zálohu na zdravotní pojištění v režimu paušální daně spolu se zálohou na důchodové pojištění a s odvodem daně z příjmu, platíte vše dohromady v jedné platbě jen jednomu subjektu, a to správci daně. Splatnost je vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na který se záloha platí, případně ji lze předplatit na několik měsíců, či dokonce na celý rok dopředu. Letošní měsíční záloha na paušální daň je stanovena ve výši 7 498 Kč pro podnikatele v prvním příjmovém pásmu, 16 745 Kč pro podnikatele ve druhém příjmovém pásmu a 27 139 Kč pro podnikatele ve třetím příjmovém pásmu.

OBZP

Pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) se výše pojistného odvíjí od výše minimální mzdy, která se od 1. ledna 2024 zvýšila na 18 900 Kč. Částka posílaná měsíčně na zdravotní pojištění se tak pro OBZP zvyšuje z loňských 2 336 Kč na letošních 2 552 Kč. Měsíční platba v této výši se nově vztahuje i na dítě, které se narodí matce cizince s dlouhodobým pobytem v ČR, nebo za nezletilé cizí osoby s povoleným dlouhodobým pobytem v ČR. První pojistné v této v nové výši, za měsíc leden 2024, je splatné nejpozději k datu 8. února 2024.

Odvod za státní pojištěnce

Pro pojištěnce, za které hradí pojistné stát, byl s účinností od 1. ledna 2024 stanoven vyměřovací základ 15 440 Kč. Výše pojistného vypočtená z této částky vychází na 2 085 Kč.

Limit pro povinnost platit pojistné z výdělku na DPČ se nemění

Ne každý, kdo pracuje na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), je považován za zaměstnance. Limit, od kterého je výše příjmu považována za dostatečnou na to, aby člověku jako zaměstnanci vznikla povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění, zůstává stejný jako loni, tj. 4 000 Kč. Pojistné na zdravotní pojištění tedy pracující neodvádí, je-li jeho měsíční příjem daný dohodou o pracovní činnosti nižší, tedy do částky 3 999 Kč včetně. Přitom platí, že příjmy plynoucí z různých dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele v jednom kalendářním měsíci se sčítají. Při překročení limitu je třeba zaplatit pojistné v minimální výši 2 552 Kč.

Očekává se změna limitu pro platbu pojistného u DPP

U dohod o provedení práce (DPP) zůstává až do 1. 7. 2024 stejný limit jako loni, tj. 10 000 Kč. Povinnost zaplatit z výdělku pojistné na zdravotní pojištění vzniká až při překročení limitu, čili jestliže váš měsíční výdělek na základě dohody provedení práce u jednoho zaměstnavatele nepřekročí deset tisíc korun, pak z něj zdravotní pojištění odvádět nemusíte. Očekává se však změna, a to od prvního července letošního roku. Povinnost platit pojistné vznikne při dosažení příjmu 10 500 Kč u jednoho zaměstnavatele a 17 500 Kč u více různých zaměstnavatelů.

Pozor na chybnou interpretaci limitů

Pokud máte podlimitní plat, který je vaším jediným příjmem, neznamená to, že pojistné hradit vůbec nemusíte. V takovém případě buď platíte zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů, nebo pokud splňujete daná kritéria, za vás pojistné odvádí stát.

Přehled

OSVČminimální výše zálohy  2 968 Kč
Paušální platba OSVČměsíční předpis FÚ pro 1. pásmo  7 498 Kč
Paušální platba OSVČměsíční předpis FÚ pro 2. pásmo16 745 Kč
Paušální platba OSVČměsíční předpis FÚ pro 3. pásmo27 139 Kč
OBZP, nezletilý cizinecměsíční pojistné  2 552 Kč
Státní pojištěnecměsíční platba státu  2 085 Kč
Zaměstnanecminimální pojistné  2 552 Kč
   
DPPplatový limit pro pojistné do 1. 7. 202410 000 Kč
DPPplatový limit pro pojistné od 1. 7. 202410 500 Kč
DPČplatový limit pro pojistné  4 000 Kč

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno