Pestrost folklorní tradice na Břeclavsku obohacuje akce zvaná „Mužácké kosení lúky,“ která je svým obsahem v regionu výjimečná. Pořádá ji mužácký sbor Pulgárčané z Bulhar a ten pravidelně zve také soubory z širokého okolí. Každý rok má své stálice v programu, ale představují se tu i nové sbory a samozřejmě chybět nemohou jejich zástupci v soutěži kosení louky.