Lužické vinobraní, tradice nesení hroznu a jeho žehnání u kostela. Tance a průvod krojovaných na oslavu nové úrody hroznů a jejich sběru.

Váš komentář