Bohatý hudební program, nahlédnutí do místního folkloru, ale také řemeslný jarmark – několikadenní oslavy takzvaného Velikonočního Mikulova návštěvníkům nabídly opravdu pestrou směsici zábavy.