Chasa z Valtic zahájila 23. ročník krojového plesu ve Valticích tradiční Moravskou besedou. 36 tanečních párů od těch nejmenších, starších i nejstarších Valtičáků, ale také přespolní krojovaní tanečníci Tvrdonic, Ladné a Mikulova, zaplnili nádherný sál Zámecké jízdárny. K tanci hrála dechová hudba Svárovanka a Cimbálová muzika Vladimíra Beneše.