Ve Vacenovicích slavili 40 let pěkné moravské hudby

0
6

Připomeňte si prostřednictvím našeho videa výroční koncert vacenovické dechové hudby a zazpívejte si spolu s Vacenovjáky skladbu  „Zaplakaly očenka.“