Druhou neděli v měsíci září ožilo prostranství před kostelem ve Tvrdonicích velkou slávou. Na tento datum totiž připadá výročí vysvěcení tamního chrámu. Farní odpoledne nabídlo svátostné požehnání a posezení s cimbálovou muzikou.