Téměř po dvou letech příprav, které započaly na jaře 2014 zpracováním projektu odpadového hospodářství obce, byl ve Starém Poddvorově slavnostně otevřen nový sběrný dvůr. Díky realizaci tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a zabezpečí se správné třídění odpadu.

Váš komentář