Poslední májový podvečer patřil ve Valticích dětem. V sále španělské konírny své umění představil místní pěvecký sbor Valtický Modrásek. Jejich „Jarní koncert“ je už mnohá léta stálicí v kulturním kalendáři města.